web templates free download

Lidgeld

Het seizoen 2018-2019 is terug van start gegaan. Alle ploegen zijn met de trainingen begonnen en de succesvolle jeugdstage en fandag zijn reeds achter de rug. Met andere woorden het volleybalseizoen is terug uit de startblokken geschoten. Het is dus terug tijd om lidgeld te betalen.

Het lidgeld blijft ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd en ziet er als volgt uit:                              Senioren: 240 euro *
                             Jeugd tot en met 18 jaar: 200 euro
                             Initiatie : 125 euro
                             Vriendschap: 125 euro

*jeugdspelers tot en met 18 jaar die in een seniorenploeg spelen betalen ook het lidgeld vastgelegd voor jeugd (€ 200).


Mogen wij vragen het lidgeld te betalen vóór vrijdag 21 september 2018
op rekening BE29 0682 0858 2864 van Volley Schepdaal vzw. Vermeld in de mededeling zeker de naam en ploeg!!


Vanaf het tweede lid van een gezin, wonende op hetzelfde adres, mag een korting van 15 euro in mindering worden gebracht.


Interessant om weten is ook dat alle ziekenfondsen een deel van het lidgeld terugbetalen aan hun leden die aangesloten zijn bij een sportclub.
Wens je graag zo’n formulier mag je een mail sturen naar volleyschepdaalvzw@gmail.com met vermelding van jouw naam én de naam van het ziekenfonds.


Een attest zal je dan ergens in de maand oktober of november worden bezorgd, dit nadat alle lidgelden werden betaald.


Volley Schepdaal aanvaardt ook sport- en cultuurcheques van Edenred en Sodexo !!


Geef uw cheques af aan de trainer of een bestuurslid.


Opgelet: de spelersvergunning zal pas worden afgeleverd na betaling van het lidgeld. Zo lang het lidgeld niet betaald is, is het lid niet speelgerechtigd !!


Dank bij voorbaat en alvast veel amusement en sportplezier aan al onze volleybalfanaten.Met sportieve groeten
Het bestuur van Volley Schepdaal vzw