Coronamaatregelen

Update 24/01/2021 Coronamaatregelen - Initiatie - U11 - U13

Gezien De Klimop van 25/01/2021 tot 29/01/2021 sluit en Volley Schepdaal de gezondheid van haar spelers en hun familie vooropstelt, heeft de raad van bestuur beslist om alle trainingen van jeugdploegen inclusief initiatie, niet te laten doorgaan in deze week. Volgende weekend zal er beslist worden of dit eventueel wordt verlengd.

Vanaf woensdag 25/11 zullen de trainingen van de initiatie, U11 en U13 hernemen. Wedstrijden zijn nog steeds opgeschort voor onbepaalde tijd.
De trainingsuren blijven in principe hetzelfde tenzij anders gecommuniceerd door de trainer.
 
Enkele mededelingen en afspraken die we hierbij graag met jullie maken zijn:
 • spelers geboren in 2008 of later mogen terug herbeginnen;
 • ben je ziek, voel je je niet goed, vertoon je symptomen, wacht je op een testresultaat en zeker niet onbelangrijk ben je positief, BLIJF DAN THUIS!!
 • verwittig onmiddellijk de trainer ingeval van een positieve besmetting binnen je gezin, en uiteraard blijf je dan ook thuis!
 • bij het betreden van de sporthal ontsmet iedereen zijn/haar handen;
 • spelers boven de 11 jaar dragen een mondmasker bij het betreden van de sporthal;
 • tijdens de trainingen hoeven de spelers hun mondmasker niet te dragen;
 • bij afwezigheid van de trainer wordt er geen training gegeven door een andere trainer ; de training zal dan geannuleerd worden;bij de U13 dient tijdens de training 1,5m afstand bewaard te blijven tussen de spelers als er minstens één spelers van 2008 deel uitmaakt van de groep er mogen dan max. 12 spelers deelnemen aan de training ; de trainer zal de oefeningen in die zin dan ook organiseren;
 • de trainer:
   • ontsmet de ballen voor en na de training
   • stelt het net op
   • plaats de schermen tussen de terreinen
   • draagt ALTIJD op correcte wijze een mondmasker (ook tijdens de training)
   • houdt van iedereen steeds 1,5m afstand!
   • houdt een aanwezigheidslijst bij
   • verwittigd de coronaverantwoordelijke van de club bij besmettingen in een ploeg/gezin, of andere problemen
 • ouders mogen de zaal NIET betreden (niet in de zaal en niet in de tribunes – ook de boventribune niet)

Hou het veilig en geniet van jullie trainingen!

U15 en ouder, alle senioren- en vriendschapsploegen kunnen spijtig genoeg nog niet hernemen. Tot zeker 15/01/2021 zijn hier alle trainingen en wedstrijden nog steeds niet toegelaten.

Info Volley Vlaanderen – 24/01/2021

Geen heropstart meer van seizoen ’20-’21
 
Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in gezamenlijk overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:
 
De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de Nationale reeksen  (NAT1, NAT2, NAT3), uitgezonderd LIGA, en alle Promo reeksen (Promo 1 tem Promo 4), in alle provincies , zowel bij dames als bij heren, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.
 
Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari.Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat er in september 2021 terug een nieuw seizoen kan aangevat worden. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.