WELKOM OP DE WEBSITE VAN VOLLEY SCHEPDAAL

WELKOM OP DE WEBSITE VAN VOLLEY SCHEPDAAL

Update 18/12/2020 Coronamaatregelen

Vanaf woensdag 25/11 zullen de trainingen van de initiatie, U11 en U13 hernemen. Wedstrijden zijn nog steeds opgeschort voor onbepaalde tijd.
De trainingsuren blijven in principe hetzelfde tenzij anders gecommuniceerd door de trainer.
 
Enkele mededelingen en afspraken die we hierbij graag met jullie maken zijn:
-spelers geboren in 2008 of later mogen terug herbeginnen;
-ben je ziek, voel je je niet goed, vertoon je symptomen, wacht je op een testresultaat en zeker niet onbelangrijk ben je positief, BLIJF DAN THUIS!!
-verwittig onmiddellijk de trainer ingeval van een positieve besmetting binnen je gezin, en uiteraard blijf je dan ook thuis!
-bij het betreden van de sporthal ontsmet iedereen zijn/haar handen;
-spelers boven de 11 jaar dragen een mondmasker bij het betreden van de sporthal;
-tijdens de trainingen hoeven de spelers hun mondmasker niet te dragen;
-bij afwezigheid van de trainer wordt er geen training gegeven door een andere trainer ; de training zal dan geannuleerd worden;
-bij de U13 dient tijdens de training 1,5m afstand bewaard te blijven tussen de spelers als er minstens één spelers van 2008 deel uitmaakt van de groep er mogen dan max. 12 spelers deelnemen aan de training ; de trainer zal de oefeningen in die zin dan ook organiseren;
-de trainer:
   *ontsmet de ballen voor en na de training
   *stelt het net op
   *plaats de schermen tussen de terreinen
   *draagt ALTIJD op correcte wijze een mondmasker (ook tijdens de training)
   *houdt van iedereen steeds 1,5m afstand!
   *houdt een aanwezigheidslijst bij
   *verwittigd de coronaverantwoordelijke van de club bij besmettingen in een ploeg/gezin, of andere problemen
-ouders mogen de zaal NIET betreden (niet in de zaal en niet in de tribunes – ook de boventribune niet)
 
Hou het veilig en geniet van jullie trainingen!
U15 en ouder, alle senioren- en vriendschapsploegen kunnen spijtig genoeg nog niet hernemen. Tot zeker 15/01/2021 zijn hier alle trainingen en wedstrijden nog steeds niet toegelaten.
 

Info Volley Vlaanderen – 18/12/2020

Gelet de evolutie van de Covid19-pandemie in België en de belangrijke impact op onze sportbeoefening heeft de Raad van Bestuur van Volley Belgium op 18/12/2020 samen met Volley Vlaanderen en Fédération Volleyball Wallonie-Bruxelles  besloten om voor alle nationale en promoreeksen met uitzondering van de Ligareeksen :

 • Het lopende seizoen af te werken volgens de reeds opgestelde kalenders vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, conform de beslissingen van het Overlegcomité. Datum van deze beslissing is bijgevolg ook datum van herneming, 15 januari 2021. 
 • Het indoor seizoen af te werken zonder een eindrangschikking en dat de regeling inzake stijgers en dalers niet zal worden toegepast in geen enkele nationale of promo-reeks. Enkel in de Liga reeksen zal er een eindrangschikking worden opgemaakt om de Europese tickets te verdelen, ook daar zijn er geen dalers aan het einde van seizoen 2020-2021.

 
Dit seizoen zal bijgevolg een blanco seizoen zijn. Desondanks zal de competitie indien dit toegelaten wordt, heropstarten vanaf 15 januari 2021. Dit volgens de bestaande reglementen en met strikte opvolging van de van kracht zijnde opgestelde Covid19-protocols binnen het gespeelde niveau.
 
Momenteel bekijkt de jeugdcommissie van Volley Vlaanderen samen met de jeugdverantwoordelijken van de BLVV’s  hoe de competitie vanaf 15 januari zal hervat worden. Eens deze beslissing gemaakt werd binnen een BLVV brengen zij de teams binnen de desbetreffende jeugdreeksen op de hoogte.

 
Deze maatregelen werden bepaald door de Vlaamse Overheid.

Coronamaatregelen sporthal Caerenbergveld - Schepdaal

Bij jeugdwedstrijden (U11 tot U19)

 1. De sporthal mag pas betreden worden 5 minuten vóór aanvang van de opwarming.
 2. Bij het betreden van de sporthal dienen de handen te worden ontsmet (gel aanwezig aan de ingang).
 3. De looprichting van de pijlen aangegeven op de vloer dient te worden gerespecteerd.
 4. Personen vanaf 12 jaar dienen een mondmasker te dragen bij het betreden van de sporthal.
 5. De veiligheidsafstand van 1,5m dient overal in de sporthal zo goed als mogelijk te worden gerespecteerd.
 6. Spelers/speelsters zetten het mondmasker pas af net vóór ze het speelveld betreden.
 7. Ouders/supporters zijn tijdens de wedstrijden niet toegelaten in de sportzaalmaar wel in de tribune bovenaan.
 8. Ouders/supporters gaan zitten tijdens de wedstrijd.
 9. Ouders/supporters dragen in de sporthal overal een mondmasker, dus ook in de tribune tijdens het bekijken van een wedstrijd.
 10. Het aantal aanwezige ouders/supporters is beperkt tot 1 ouder per speler.
 11. Het gebruik van de kleedkamers én douches is niet toegelaten – kom dus in sportkledij naar de sporthal en trek je sportschoenen in de zaal aan.
 12. Elke ploeg zorgt voor eigen drinkwater – drinkbussen kunnen gevuld worden aan de kraan.
 13. Het Covid Protocol Vlaams-Brabant dient te worden nageleefd.
 14. In de cafetaria gelden de horeca-maatregelen.

Bij seniorenwedstrijden

 1. De sporthal mag pas betreden worden anderhalf uur vóór aanvang van de hoofdwedstrijd.
 2. Bij het betreden van de sporthal dienen de handen te worden ontsmet (gel aanwezig aan de ingang).
 3. De looprichting van de pijlen aangegeven op de vloer dient te worden gerespecteerd
 4. Personen vanaf 12 jaar dienen een mondmasker te dragen bij het betreden van de sporthal.
 5. De veiligheidsafstand van 1,5m dient overal in de sporthal zo goed als mogelijk te worden gerespceteerd.
 6. Spelers/speelsters zetten het mondmasker pas af net vóór ze het speelveld betreden.
 7. Supporters zijn tijdens de wedstrijden niet toegelaten in de sportzaal, tenzij een zittribune werd voorzien, maar wel in de tribune bovenaan. Per ploeg worden er maximaal 30 supporters toegelaten.
 8. Supporters gaan zitten tijdens de wedstrijd.
 9. Supporters dragen in de sporthal overal een mondmasker, dus ook in de tribune tijdens het bekijken van een wedstrijd.
 10. Het gebruik van de kleedkamers en douches is niet toegelaten – kom dus in sportkledij naar de sporthal en trek je sportschoenen in de zaal aan.
 11. Elke ploeg zorgt voor eigen drinkwater – drinkbussen kunnen gevuld worden aan de kraan.
 12. Het Covid Protocol Vlaams-Brabant dient te worden nageleefd.
 13. In de cafetaria gelden de horeca-maatregelen.

COVID-protocol Vlaams-Brabant 2.1 van 23 september 2020

Ook Volley Vlaanderen verspreid een leidraad voor een verantwoorde heropstart van de volleybalsport.
Te raadplegen via Volley Vlaanderen

Voor vragen over de coronamaatregelen kan steeds de website van de federale overheid geraadpleegd worden
www.info-coronavirus.be

Hoe gaan de matchen verlopen vanaf september?

4 vs 4 / 3 vs 3