Bestuur

Bestuur

Voorzitter
Taelemans Mark

Medevoorzitter, ontmoetings- en kalenderverantwoordelijke
De Mesmaeker Nancy

Secretaris

Cooman Jurgen

Penningmeester
Bonhomme Johan

Sportief verantwoordelijke
De Vliegher Jurgen

Bestuursleden
De Hovre Laurien
Dekerf Anse
Gillis Caroline
Haegeman Annick
Kestemont Steffi
Masschelein Dorien
Raveyts Christel
Van Craenenbroeck Johan
Van Der Gracht Jonas
Van Nuffel Stefaan
Yeli-Monkenya Alain