Lidgeld

Beste ouders, spelers en speelsters, 

Het seizoen 2020-2021 is reeds van start gegaan met de trainingen en een fantastische jeugdstage, en binnenkort start ook de competitie. Dit betekent dat het terug tijd is om lidgeld te betalen. Vorig seizoen werden de bedragen lichtjes aangepast maar blijven dit jaar ongewijzigd, en ziet er als volgt uit:

            – Senioren: €260*

            – Jeugd tot en met 18 jaar: €220*

            – Initiatie: €140

            – Vriendschap: €140

            – U40+: €90

Indien je lidgeld vóór zondag 20 september 2020 op de rekening van Volley Schepdaal staat (datum strikt te interpreteren en dus geen dagje later – voer de betaling dus tijdig uit) geniet je een voordeliger tarief:

           – Senioren: €240*

           – Jeugd tot en met 18 jaar: €200*

           – Initiatie: €125

           – Vriendschap: €125

           – U40+: €70

*jeugdspelers geboren in 2002 en later die in een seniorenploeg spelen, betalen ook het lidgeld vastgelegd voor jeugd.

Mogen wij vragen het lidgeld te betalen op rekening BE29 0682 0858 2864 van Volley Schepdaal vzw. Vermeld in de mededeling zeker de naam en ploeg!!

Vanaf het tweede lid van een gezin, wonende op hetzelfde adres, mag een korting van 20 euro in mindering worden gebracht.

Interessant om weten is ook dat alle ziekenfondsen een deel van het lidgeld terugbetalen aan hun leden die aangesloten zijn bij een sportclub. Wens je graag zo’n formulier, dan mag je een mail sturen naar volleyschepdaalvzw@gmail.com met vermelding van jouw naam, ploeg én de naam van het ziekenfonds. Een attest zal je dan ergens in de maand oktober of november worden bezorgd, dit nadat alle lidgelden werden betaald. 

Volley Schepdaal aanvaardt ook sport- en cultuurcheques van Edenred en Sodexo!! Geef uw cheques af aan de trainer of een bestuurslid.

Opgelet: de spelersvergunning zal pas worden afgeleverd na betaling van het lidgeld. Zo lang het lidgeld niet betaald is, is het lid niet speelgerechtigd en niet verzekerd!!

Dank bij voorbaat en alvast veel amusement en sportplezier aan al onze volleybalfanaten.

Met sportieve groeten
Het bestuur van Volley Schepdaal vzw